Vill du också bli en del av kulturscenen på Öland? Klicka här för att få veta mer om hur du kan ge ditt bidrag.

Våra  sponsorer

Vi tackar alla våra sponsorer för allt ekonomiskt stöd vi har fått dels till att bygga och iordningsställa scenen och dels till själva verksamheten på scenen.  

Vill du veta mer om våra sponsorer, klicka på loggan, så kopplas du till deras respektive hemsida

Sparbanksstiftelsen Öland

Cementa AB, Degerhamn 

Mörbylånga kommun

Länsmusiken i Kalmar län 

Helgesson Coaching&Consulting.

 

Ölandsklubben Stockholm

 

Copyright © Scenbrottet 2020.

All Rights Reserved