Vi samverkar med lokala aktörer, föreningar och företag 

Tillsammans vill vi utveckla hela SydÖland och inte minst Södra brukets område inför det industri-historiska året 2023

Vi vill koppla ihop Föreningen Scenbrottets  verksamhet och Scenen Södra bruket, en scen för alla, som ligger mitt i Södra brukets området med de lokala aktörernas insatser som redan gjorts, såsom Navet, kunskapsplatsen, den Geologiska trädgården, vandringsleden Bergstigen, bad och spännande stigar i själva det industriella forn-och fornminnesmområdet.


Dett gör vi ett gemensamt tänk och arbete för att presentera de behov och insatser som alla vill göra och som behövs för att attraktiv- och tillgängliggöra hela området. 


Syftet är att visa på att detta intressanta område som har många aspekter och stor potential till utveckling lockar till sig vandrare, cyklister och besökare av alla de slag.

Bostadsrättsföreningen   

Södra Bruket 

Pizzeria

Degerhamn


.

Lokala aktörerer och intressenter 

Copyright © Scenbrottet 2020.

All Rights Reserved 

Kammarmusikföreningen

MUSIK på ALLVAR 


JAZZAKADEMIN SÖDRA ÖLAND

Samtal har inletts med


Södra Möckleby Sockenförening 

Degerhamns Hembygdsförening

Södra Möckleby Idrottsförening 


och med 

LINNÈUNIVERSITETET