Här kan du parkera

Det finns två parkeringsområden nere mot stranden och vid behov parkeringen vid Södra Möckleby idrottsplats uppe vid väg 136 innan nerfarten till Södra bruket. Obs! Du får en promenad från parkeringsområdena till scenen. 


När du ska till parkeringsområdena nere vid stranden kör du av väg 136 ner Rödfyrgatan mot Södra bruket. Där kommer du till en T-korsning, helt nära stranden som du inte ser. Där tar du till höger.


Är dessa områden fullbelagda kommer det att finnas en skylt eller en person uppe på väg 136 som hänsvisar till parkering  vid Södra Möckleby idrottsplats strax innan nerfarten till Södra bruket. Räkna med att det tar lite längre tid att gå därifrån. Du går över vägen direkt från parkeringen och sedan över cykelbron så att du slipper väg och vägkorningen. Sedan går du Rödfyrgatan ner mot  T-korsningen. Där går du till vänster Alungatan fram. Du rundar ruinområdet som du ser på vänster sida, genom att ta den lilla vägen till vänster upp österu . Du går sedan in genom den andra öppningen till området  Där finns vi vid biljettförsäljningen.


Behöver du nyttja toalett finns det en sådan på det lilla torget Alungatan fram, i kioskbyggnaden ca 20 m bort från det att du går upp på den lilla vägen. 


Läs mer om tillgänglighet i övrigt på underfliken tillgänglighet.

Parkeringsområde

– det s k "Navet"


Du kör ner vid nerfarten mot Södra bruket på Rödfyrgatan.

Vid T-korsningen tar du till höger och sen till höger igen.


Här finns  plats för 10-15 bilar. 


Härifrån går du sedan till scenen Alungatan söderut genom bostadslängorna och rundar ruinområdet som du ser på vänster sida. Du går sedan den lilla vägen till vänster upp österut och in genom den 2:a öppningen till området. Där finns vi vid biljettförsäljningen.  

Parkeringsområdet - Cementa Hamnplan


Du kör ner vid nerfarten mot Södra bruket på Rödfyrgatan.  Vid T-korsningen tar du till höger och kör sedan rakt fram en kort bit. När vägen delar sig kör du till vänster igenom en öppen grind rakt ut på hamnplan.  


Där finns det plats för 30-40 bilar. 


Härifrån går du sedan tillbaka, mot scenen, Alungatan söderut genom bostadslängorna och rundar ruinområdet som du ser på vänster sida. Du går upp den lilla vägentill vänster österut och in genom andra öppningen till ruinområdet.

Där finns vi vid biljettförsäljningen.. 


Copyright © Scenbrottet 2020.

All Rights Reserved