Styrelsen: 


Elisabeth Helgesson Palm, ordf  Stora Frö, tel: 0705276531


Hans Gurstad-Nilsson, sekr, Kalmar  och  samprojekts-representant för Linneuniversitetet.


Kennerth Werner, kassör, Kalmar  


Maria Palm, ledamot, Grönhögen 


Lisa Lundqvist, ledamot, Alvlösa


Christina Sjöstrand Wirsell, suppleant, Kastlösa 


Roland Brattström, suppleant,            Stora Frö

Konstnärliga rådet:

Elisabeth Helgesson Palm 

Lisa Lundqvist 

Cecilia Lindwall


Samverkar med

Mörbylånga Kulturskola, Michael Jildestad

Länsmusiken i Kalmar län 

Jazzakademi Södra Öland

Musik på Allvar

samt med 

Sensus Östra Götaland


Fika och Biljettförsäljning

Christina Sjöstrand  Wirsell

Maria Palm

Upplevelsevandringar/

Barn&Familj

Maria Loxbo, dramapedagog 

Eva Åkerstedt, naturguide

www.olandsnatur.com

Kontakt/Äldreboende

Maria Palm 

Samverkans representation


I. Utveckling av Södra brukets området helhetsperspektiv 

Elisabeth Helgesson Palm och Lisa Lundqvist 


II. Tillgänglighetsgörande - projekt 

Elisabeth Helgesson Palm,                    Lisa Lundqvist   

Johan Persson, S Möckleby idrottsför.      Daniel Sundberg, Södra bruket/Växjö 


Byggnation

Elisabeth Helgesson Palm 

Kennerth Werner 

Lisa Lundsqvist,

Claes Thörnblad, arkitekt 

Trevor Brice, resurs

Sociala medier 

Elisabeth Helgesson Palm 

Lisa Lundqvist 

Hemsida

Elisabeth Helgesson Palm 

Helgesson Coaching & Consulting  

Copyright © Scenbrottet 2020.

All Rights Reserved