Södra Bruket

är Sveriges mest välbevarade alunbruksmiljö. Under 1700- och 1800-talen fanns det elva alunbruk i Sverige. Alunbruken försörjde Sverige med alun och exporterade det även till de Baltiska länderna. Ett av dessa var Ölands alunbruk söder om Degerhamn. I början av 1820-talet uppnådde alunbruket sin högsta årsproduktion, och 1822 arbetade det 322 personer där varav 116 var barn. Produktionen upphörde omkring år 1900 och fabriken fick förfalla, men Södra bruket är idag en av Sveriges mest välbevarade alunbruksmiljöer och därför värt att besöka.


Läs mer här.

Copyright © Scenbrottet 2020.

All Rights Reserved